ENSEMBLE

Süreç, Strateji ve Performans Yönetimi Sistemi

 • Verimli bir işletme misiniz?

  ensemble_01
  • Müşteri beklentilerini hızlı ve yüksek kalitede karşılayabiliyor musunuz?
  • Stratejilerinizi hayata geçirebiliyor musunuz?
  • Etkin bir performans ölçüm sistemine sahip misiniz?
  • İşletmenizdeki yetki ve sorumluluklar net mi?
  • Kaynaklarınızı etkin kullanıyor musunuz?
  ensemble_01b

  Ensemble = Verimlilik

  ensemble_02 Ensemble sayesinde;
  • Etkin bir süreç yönetimi
  • Performans Takibi
   • Kurum
   • Süreç
   • Birey
  • Strateji Yönetimi
   • Yayılım
   • Sahiplendirme
   • İzlenme
  • Kurumsal İyileştirme
  mümkündür. ensemble_02b

  İyi yönetilen bir süreç…

  ensemble_03
   • Müşteri odaklıdır
   • İşletmeye değer katar
   • Açıkça sahiplendirilmiştir
   • Kolay anlaşılır
   • Düzenli olarak ölçülür
   • Sürekli iyileştirilir
  ensemble_03b

  Ensemble’ın bileşenleri

  ensemble_04 ensemble_04b

  Süreç Yönetimi Modülü Sayesinde

  ensemble_04e

   • Kolay ve hızlı çizim
   • Çok seviyeli modelleme
   • Kulvar çizimi
   • Organizasyon hiyerarşisi
   • Kaynak hiyerarşisi
   • Kaynak havuzları
   • Süreç bilgilerinin veritabanı mantığında sorgulanabilmesi
   • Esnek ve dağıtık yapıların merkezi olarak yönetilebilmesi
   • ISO 9001, ISO 16949 süreç yaklaşımı
   • Kurumsal sistemlerle entegre olarak çalışma,
    • Kaynak
    • Doküman
    • Gösterge
    • Sorumlu
   • Uyarlanabilir kullanıcı giriş ekranları
   • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu
   mümkündür.

  Balanced Scorecard Modülü’nün Özellikleri

  ensemble_04d

   • Kademeli skor kart
   • Master skor kart
   • Gösterge referans ve yayılım
   • Strateji haritası
   • Uyarlanabilir rol bazlı ekranlar
   • Rakip ve diğer göstergelerle kıyaslama
   • Parametrik skor kart yapısı
   • Manuel veri giriş ara yüzü
   • Uyarı ve aksiyonlar
   • Fiili gerçekleşmeleri dönemsel değerlendirme
   • Kümülatif değerlendirme
   • Görsel (renklerle) ve kalitatif tanımlamalarla performansı değerlendirebilme
   • Online, Excel, Word vb. raporlar
   • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

  Stratejik Plan Modülü’nün Özellikleri

  ensemble_04c

  • Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı
  • Her aşamada katkı ve katılımın sağlanması
  • Performans sonuçlarının
   • İzlenmesi
   • Değerlendirilmesi
   • Denetlenmesi
  • (Performans veritabanı oluşturulması)
  • Stratejik planın beş yılda bir kez hazırlanan bir belge olmaktan çıkarılıp, sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi

  Ensemble’ın Temel Faydaları

  ensemble_05
  • Mükerrer çalışmaları azaltır
  • Maliyetleri düşürür
  • Denetimlerle ilgili zaman kazandırır
  • Çalışanlarınızın katılımını sağlar
  • Sistematik performans takibi sağlar
  • Verimliliği arttırır
  ensemble_05b
 • Ensemble Bazı Referanslar

  Tüm Referanslar

  Ensemble LinkedIn

  Ensemble linkedIn

  Ensemble Sunumu

  > Ensemble Sunumu (PowerPoint)
  > Ensemble Sunumu (PDF)

  Ensemble Tanıtım ve İletişim

  Broşür için tıklayınız Demo Talebi Müşteri Destek Live Demo Ensemble BSC Ensemble PM