eBA

Belge, Doküman ve İş Akışı Yönetim Sistemi

 • eBA ile e-Kurum Dönüşümü

  eba_01

  E-Kurum dönüşümünü tamamlamış bir kurumda;

   • İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır
   • Verimlilik en üst düzeydedir
   • İş süreçleri yönetilebilirdir
   • Kağıt kullanımı yok denecek kadar azdır
  * e-Kurum: Tüm iş süreçlerini elektronik ortama taşımış olan ve elektronik ortamda yöneten kurum
  eba_01b eba_01b

  Güçlü ve Esnek Entegrasyon Kabiliyeti

  • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
  • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi önde gelen ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı
  • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
  • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu
  • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemlerine entegre edilmesi
  • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
  • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle iletişim sayesinde hatalı veri girişinin engellenmesi
  eba_03b

  İş Akışı Yönetim Sistemi’nin Yararları

   • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
   • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
   • Süreç maliyetlerinin azalması
   • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
   • İş süreçlerinin standarizasyonu
   • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
   • Sürükle bırak teknolojisi
   • Minimum kod yazım ihtiyacı
   • Rol bazlı iş akışları
  eba_04b

  Doküman Yönetim Sistemi’nin Özellikleri

  eba_05
   • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
   • Güvenli erişim
   • Versiyonlama
   • Sistematik biçimde saklama
   • Profil Formları ile hızlı erişim
   • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
   • Lokalizasyon desteği
  eba_05b

  Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin Özellikleri

   • TS13298 standardına uyumluluk
   • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumluluk
   • Standart dosya planı uyumluluğu
   • Nitelikli elektronik imza
   • Evrak yönetimi
   • DTVT uyumluluğu
   • e-Yazışma paketi
   • KEP üzerinden yazışma

  eBA KEP Entegrasyonu ile kurumlar arası haberleşme

  eba_06 eba_06b

  eBA Capture ile elektronik ortama geçiş sayesinde

  eba_07
  • Dokümanlarınız;
   • Hızlıca elektronik ortama aktarılır
   • Kolayca sınıflandırılır
   • Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarılır
   • Arşivleme ekibinin verimliliği arttırılır, performansı ölçülür
   • Standart dışı tarama ve doküman oluşumu engellenir
   • Tarayıcılarla entegrasyon mümkündür
   • OCR (Optical Character Recognition) mümkündür

  eBA Capture ile iyileştirme ve indeksleme özellikleri

   • Görüntü iyileştirme
   • Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim
   • Boş sayfa ayıklama
   • Oryantasyon ve eğrilik düzeltme
   • Kirlilik yok etme
   • Çözünürlük ve boyut düzeltme
    
   • İndeksleme
    • Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standartlarında görüntü formatları
    • İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma
    • OCR desteği ile searchable PDF, Word, Excel olarak aktarım
  eba_07b

  eBA Dashboard ile görsel raporlama desteği

  eba_08
   • Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi
   • Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimi
   • Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı
   • Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi
   • Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu
  eba_08b * Kullanılan logolar ilgili firmalara aittir.
 • eBA Bazı Referanslar

  Tüm Referanslar

  eBA Başarı Hikayeleri

  Diğer Başarı Hikayeleri

  eBA LinkedIn

  eBA linkedIn

  eBA Sunumu

  > eBA Sunumu (PowerPoint) > eBA Sunumu (PDF) > eBA SAP Entegrasyonu [EN][/EN] (PDF)

  Müşteri Görüşleri

  Tüm Müşteri Görüşleri

  eBA Tanıtım ve İletişim

  eBA Demo Video’su eBA’nın Teknik Sunumu Broşür için tıklayınız Demo Talebi eBA Dijital İmza eBA Expense Report Demo SAP Entegrasyonu eBA Windows Vista Gadget Sharepoint Entegrasyonu eBA BlackBerry Müşteri Destek