Süreç, Performans ve BSC

Süreç, Performans ve BSC

Süreç ve performans yönetimi, bir kurumun verimliliğin artırılmasını temel amaç olarak gören ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yaklaşımdır. Kurumun tüm süreçleri belirlenir, kritik başarı faktörleri  belirlenir, süreçlerin başarıya ulaşmasını etkileyen kısıtların ortadan kaldırılması hedeflenir ve başarı göstergeleri ile bu hedeflere ne ölçüde yaklaşıldığı izlenir ve ölçülür. Balanced Scorecard uygulaması ile de kurumun stratejik hedefleri belirli perspektifler bazında ele alınır ve bu hedeflerin ne ölçüde karşılandığı saptanır, yönetim faaliyetlerine katkıda bulunur.

Diğer Sektörel Çözümlerimiz