ERP Entegrasyonları ve Ana Veri Yönetimi

ERP Entegrasyonları ve Ana Veri Yönetimi

Kurumun farklı sistem, veritabanı ve uygulamalarında bulunan kritik Ana Verilerin, merkezi bir platformda toplanarak; veri kalitesi, tekilleştirme, ilişkilendirme, çoğaltma ve bloke etme gibi süreçlerden geçirilmesini; erişim, paylaşım ve güvenlik hassasiyetleri ile birlikte farklı iş, süreç, birim, lokasyon, uygulama ve kanallara servis edilmesini sağlayan süreçler bütünüdür. CRM,ERP gibi büyük uygulamalarınızın hergün veri ambarına aktarılmasının yanısıra ,çok fazla değişik kaynaklardan gelen(ürün,müşteri,tedarikçi,sözleşme..vb) verilerin koordinasyonunu sağlamak ve onları yönetmek çok zor olmaktadır. Bu süreçleri ve ilgili onay akışlarını yönetmek için eBA platformunu kullanmak iş süreçleri açısından sizlere avantaj sağlayacaktır.

Diğer Sektörel Çözümlerimiz