Bimser Çözüm 23. Kalite Kongresinde Resmi Oturum Sponsoru

  1. bimser is mükemmelliği

Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş. 17 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 23. Kalite Kongresi’ne Oturum Sponsoru olarak katılıyor.

Başarılı kurumlar ancak kaliteli bir yaşamın gereksinimlerine ulaşmış, mutlu ve hep daha iyiyi arayan bireyler tarafından oluşturulabilirler.

Sanayi çağını geride bırakıp bilgi çağını yaşadığımız günümüzde yönetim sistemleri artık insanı vazgeçilmez ve en büyük gerçek olarak merkeze koymak zorundadır. Önümüzdeki 10 yıl içinde; internetin yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandığı tarihten bu yana paylaşılan bilgi; insanlığın tarihi boyunca oluşturduğu bilgi hacminin 44 katına çıkacaktır. Bu denli büyük bir kaynaktan beslenebilen ve bunları sınırsız biçimde paylaşabilen günümüz insanının 10 yıl önceki özelliklerde olmadığı çok net olduğu gibi, on yıl sonra da kat be kat daha gelişmiş olacağını tahmin etmek çok zor değil.

Artık tek bir insanın tek bir iyi fikri bile tüm dünyayı etkileyen değişimi yaratabiliyor. Her gün başarı hikâyelerini birer mucize gibi takip ettiğimiz gelişen bu dijital çağda örneğin mobil teknolojiler ve sosyal medyanın konfor alanımızın bir parçası olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda; başarılı kurumların oluşturulup sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için insan odaklı sistemlerin kurulması, kaliteli yönetilmenin insani bir hak olduğunun farkına varılması, İK ve sürekli gelişim politikaları gibi sistemlerin sağlam bir zemine oturtulması gerekmektedir.

Kurumlar, tüm paydaşlarını ve tabi ki onları var eden çalışanlarını mutlu etmek için finansal sürdürülebilirliği de öncelikli görevleri arasına almalıdırlar. Tüm bu özellikleri kurum kültürü olarak içselleştirmiş organizasyonlar başarılı olan azınlık arasında yer alabilirler. Diğer yandan kurumlar açısından bir başka yeni gelişme ise; her noktadan ulaşılabilen çok yönlü bilgilerin hem müşteri hem de çalışanlar tarafında aidiyeti sağlayan “kurumsal itibarın” doğru bir perspektiften yönetilmesi olmuştur.

Pozitif bir kurum kültürü, o kültürü oluşturan insanlar açısından yaşam kalitesinin artması yönünde destekleyici olacaktır. Yaşadığımız bu dönüşüm çağında gelişen standartlar; bireylerin daha iyi sağlık ve eğitim hizmeti almasından daha kaliteli yaşam ve çalışma alanlarına sahip olmasına kadar birçok alanda farklı beklentileri beraberinde getirmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında ve KalDer’in misyonundan hareketle yaşam kalitesinin artırılması hedefi doğrultusunda 23. Kalite Kongresi’nin ana teması “Mükemmelliği Yaşamak” olarak belirlenmiştir. Mükemmellik yolculuğunun sadece kurumlar için değil bireylerin yaşam kalitesi açısından da yaratacağı farkların değerlendirileceği ve başarı hikâyeleri ile destekleneceği 23. Kalite Kongresi, 17-19 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş. olarak 17 Eylül 2014 Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirdiğimiz “İş Mükemmelliği 2014” etkinliğinin hemen ardından; ana teması “Mükemmelliği Yaşamak” olarak belirlenen KalDer tarafından gerçekleştirilecek 23. Kalite Kongresi’nin de müşterilerimiz için değişim, gelişim yolunda büyük bir adım olacağına inanıyor ve sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. 23. Kalite Kongresi’nde görüşmek üzere…