Aralık 2011

Aylık Arşivler

  • Gelecek kullanıcı ihtiyaçlarıyla şekillenecek

    Bilgi ve doküman yönetim sistemlerinin gelecekteki gelişim yönüne bakıldığında uzmanlara göre çağın ve kullanıcıların değişim hızına paralel olarak farklılaşacak bir yapı söz konusu olacak.

  • Başarı için doğru strateji önemli

    Gelinen noktada kurum ve şirketlerin bilgi ve doküman yönetimi konusunda belirlenmiş stratejilerle hareket etmesi önem kazanıyor. Sektör temsilcilerine göre bu konuda başlangıç aşamasından, kurulacak sistemlerin seçiminden özelliklerine, yapısına ve işleyişine kadar strateji geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktalar var.

  • Neden ve nasıl bir bilgi ve doküman yönetimi?

    Günümüz iş dünyasında kâğıtsız ofis, takım çalışması, bilgi paylaşımı, elektronik iş, e-imza, arşivleme, güvenlik, şifreleme, faks, e-posta, SMS, mobil iş yapma, internet/intranet gibi yeni teknolojik araçlar ve çalışma kavramları, bilgi ve doküman yönetimini şirketlerin kritik ihtiyaçlarından biri haline getiriyor.