Balanced Scorecard Solution

Balanced Scorecard Solution

Bimser Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) çözümü şirket vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejilerin organizasyonun tüm birimlerinin katkı sağladığı ortak ve paylaşılan hedefler haline dönüştürülmesini sağlayan bir Kurumsal Performans Yönetimi uygulamasıdır. Bu amaçla şirket hedeflerinin birbirleri aralarındaki ilişkiler tanımlanabilmekte, hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı sistemde izlenebilmekte ve gerekli önlemler planlanabilmektedir.