Stratejik Planlama ve İç Kontrol

strateji-02

Stratejik Planlama ve İç Kontrol

Stratejik plan, kurumun uzun vadeli hedeflerine nasıl ulaşacağını gösterir.Bu hedeflere ulaşmak için hangi adımların izleneceği, iş süreçlerinden kaynaklı faaliyetler için ne kadar kaynak ayrılabileceği, süreçlerin başarı durumlarının nasıl ve hangi göstergelerle izleneceği ve raporlanacağı belirlenir. İç Kontrol sistemi, 5018 sayılı kanun uyarınca kamu kuruluşlarının uygulamakla yükümlü olduğu bir yaklaşımdır. Kamu kurumlarındaki temel süreçler ve riskler belirlenir, bunlarla ilgili aksiyon planları oluşturularak iç kontrol sistemi hayata geçirilir. Ensemble Stratejik Planlama ve İç Kontrol ile hem 5018 sayılı kanuna tabi kamu kurumlarında hem de özel kuruluşlarda stratejik planlama ve iç kontrol süreçleri yönetilebilmektedir.

Diğer Sektörel Çözümlerimiz