İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Çözümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi

İşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin ve risklerin analiz edilerek mevcut kontroller yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak işlemlerin takip edildiği modüldür. Oluşturulan Risk Formuyla Yasal gereklilikler bağlanabilmekte ve girilen veriler sonucunda Risk büyüklüğünü sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. Risk Büyüklüğünde çıkan sonuca göre Önlemler ile Doküman, DÖF ve Aksiyon modülleri arasında entegrasyon kurulabilmekte, İş Planları oluşturulabilmektedir. Tüm Riskler tek bir rapordan görülebilmekte, Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tam uyumlu hazırlanan QDMS, iş yerlerinin İSG alanında ihtiyaç duyduğu tüm çalışmaları; tek bir yapı altında organize eden ve yöneten yapıya sahiptir. QDMS ile iş sağlığı ve güvenliği konusundaki dokümanların, görev ve sorumlukların takibini web üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.
  • QDMS İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümü; DÖF ve Aksiyon modüllerine entegredir. işyerlerine yönelik zorunlu hatırlatmalar ve uyarılar ile iş takibini kısaltan QDMS platformu sayesinde işyerlerinin daha iyi, daha güvenli yönetilmesini ve organize edilmesini sağlamaktadır.
  • QDMS, tüm işyerlerine uygun tek bir çatı altında hazırlanan güvenilir bir rehber yazılım olmasının yanı sıra hızlı erişim olanağı ile dünyanın herhangi bir yerinden; raporlama, sorgulama ve istatistiki verilere erişebilme imkânını vermektedir.
  • QDMS, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi ile ilgili yasal mevzuatın işyerlerine getirdiği yükümlülüklerin uygulamasını, web tabanlı bilgi sistemiyle destekleyerek, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun gereği, irili ufaklı tüm firmalar bir iş güvenliği uzmanından ve iş yeri hekiminden hizmet almak zorundadır. Mevzuat tarafından zorunlu kılınan bazı belge ve raporları İGU (İş Güvenliği Uzmanı) ve İş Yeri Hekimine imzalatmak ve bu kişilerin imzaladığı belli bir takım belgelerin arşivini yapmak zorundadır.  Bu belgeleri tehlike sınıfına göre 6-10 hatta 15 yıl saklama zorunluluğunuz bulunmaktadır. QDMS, yukarıda bahsedilmiş her türlü ihtiyacınıza cevap verebilecek kapasitededir, yazılımın içerisindeki raporlar yönetmeliklere uygun hazırlanmıştır ve değişen mevzuata uygun olarak derhal güncellenmektedir. QDMS’nin içerisindeki belgelere dışarıdan tek gereken şey İş Güvenliği Uzmanınızın ve hekiminizin imzasıdır. İşte QDMS bu noktada devreye girecek; İGU ve hekiminiz iş yerinizde o sırada bulunsun ya da bulunmasın, sürekli hazır ve tamamen güvende bir evrak arşiviniz ve bizzat QDMS tarafından mevzuata uygun olarak hazırlanmış doküman kütüphaneniz olacaktır. Dahası, İş Güvenliği ile ilgili bütün önceden hazırlanmış evrakınızı sisteme kaydedebilecek ve mevzuata uygun olarak yıllarca güvenle saklayabileceksiniz ( evraklarınızın çalınma, kaybolma, ıslanma, yanma vs. gibi riskleri ortadan kalkacak).  Hizmet aldığınız İGU ve hekiminiz sorumluluklarını yerine getirebiliyor mu? Eksik varsa nelerdir? Tek tek takip edip sorgulayabileceksiniz. Program içerisinden e-mail yolu ile tüm toplantı, muayene, aşı, cihaz donanım ve kalibrasyon kontrolü, risk değerlendirmesi vb. gibi konularda ilgili kişilere hatırlatma mesajı atabileceksiniz.  QDMS üzerinden Risk Değerlendirmenizi birkaç dakika gibi çok kısa bir sürede İş Güvenliği Uzmanınıza yazılım içerisinden yaptırabilecek, çıktısını alıp imzalatıp yeniden arşivleyebileceksiniz. Firmanızla ilgilenen doktor 6331 sayılı kanunun gereği olan tüm muayene işlemlerini bu yazılım içerisinden yapıp reçete yazabilecek, sevk verebilecek. Bütün çalışanlarınızın özlük bilgileriyle birlikte muayene, sevk, aşı, kaza ve zehirlenme vb. gibi konuların raporlamalarını yapıp program içerisinden takip edebileceksiniz hatta ayrıntılı bir biçimde istatistiklendirebileceksiniz.