QDMS SGK Medula Uygulaması ile E-reçetede tam entegrasyon.

QDMS’in Periyodik ve İşbaşı Sağlık Muayeneleri modülü, SGK Medula Uygulamaları ile E-reçete de tam entegrasyon.

31.12.2017 tarihinden itibaren tüm işyeri hekimlerinin e-reçete kullanımı zorunlu hale gelecektir. Bu nedenle bu tarihe dek, işyeri hekimlerinin işlemlerini E-reçete web servisi ile entegrasyonu bulunan bir otomasyon sistemi üzerinde gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.

QDMS’in Periyodik ve İşbaşı Sağlık Muayeneleri modülü, SGK Medula Uygulamaları ile tam entegredir. İşyeri hekimlerimiz sisteme e-imza ile giriş yaparak personelin muayene kayıtlarını, tanı ve ilaç bilgilerinin sistem üzerinden girebilir; Medula üzerinden e-reçete oluşturabilmektedirler.