2005 yılından beri BİMSER ile başarılı bir çalışma tecrübesi..

 • Şirket Profili

  qdms_kocaelisanayiodasi_logo Sektör: Kamu Lokasyon: Kocaeli

  Müşteri Görüşü

  Ürünün kurum isteklerimizi ve taleplerimizi karşılayabilmesi, sektörel iş deneyimi bilgisi, çözüm ve başarı odaklı bakış açısı, referanslarının güçlü olması ve firmanın Odamız üyesi olması nedeni ile iletişim halinde olmamız Bimser Çözüm’ü tercih etmemizde etkili oldu.

  Author's imageAynur HacıfettahoğluKalite ve Çevre Uzmanı
 • Faaliyet Alanı

  KOCAELİ SANAYİ ODASI (KSO), 22 Haziran 1989 tarihinde 5174 sayılı kanun ile Türkiye’nin 11. sanayi odası olarak kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur. Görev sahası Kocaeli ili sınırlarıdır.

  KSO’nun görevi, Kocaeli ilinde yerleşik üyesi olan sanayi kuruluşlarının; müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, sanayi ve ticaretin gelişmesini sağlamak, üyeleri arasında dürüstlük ve işbirliği sağlamak, mesleğin, genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini sağlamak, ahlak ve tesanütü korumak, organize sanayi bölgeleri kurmak, sergi, fuar, müze, mağaza, kütüphane açmak ve 5174 Sayılı Kuruluş Kanunu’nda yazılı hizmetleri yerine getirmektir.

  Hizmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren müşterisi olan sanayi kuruluşlarının mevcut ve olabilecek ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde tutan KSO’ da, toplam kalite yönetim kültürünün bir yaşam biçimi olarak yerleşmesi ve uygulanmaya başlaması amacıyla, 1997 yılında “Yeniden Yapılanma” süreci başlatılarak, KSO kurum değerleri, misyonu, vizyonu belirlenmiş ve Stratejik Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda, her yıl paydaş beklentileri dikkate alınarak uzun ve kısa vadeli hedefler belirlenmekte, sürekli iyileştirme ve sürekli geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

  Ülkemizde toplam kalite anlayışının bir yaşam felsefesi olarak yerleşmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1999 yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılan KSO, 2000 yılında EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda “Özdeğerlendirme” çalışmasını başlatmıştır.

  KSO, 2002 yılında Türkiye’de ilk “Kamu Sektörü Kategorisi Ulusal Kalite Büyük Ödülü”, 2004 yılında “Avrupa Kalite Büyük Ödülü” ve 2007 yılında Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü alan kuruluş olmuştur. Kocaeli Sanayi Odası merkez ofis haricinde Gebze, Çayırova, Dilovası ve İMES temsilcilikleri ve 36 deneyimli personeli ile üyelerine hizmet vermektedir.

  Problem

  Kurumumuzda 1997 senesinden bu yana toplam kalite yönetim kültürü bir yaşam biçimi olarak yerleşmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Odamız; 1996 yılında Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) Belgesi, 1999 yılında Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) Belgesi ve 2015 yılında Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi (ISO 10002) Belgesi almıştır. QDMS yazılımına geçene kadar dokümanların ve kayıtların klasörlerde ve farklı birimlerde olması nedeniyle sorunlar yaşanmış, veri paylaşımı ve akışı güvenli bir şekilde yapılamamış ve çalışanların dokümanlara ulaşması konusunda problemler yaşanmıştır. Bu süreçte yönetim sistemleri dokümanları manuel kontrol edildiğinden bazı veri kayıpları da söz konusu olmuştur.

  Kalite konusunda birçok ödül sahibi Odamız için doküman yönetiminin otomatik takibinin yapılabilmesi için bir yazılıma bu dönemde ihtiyaç duyulmuştur. Bu süreçte Odamız üyesi olan Bimser’den yardım alınarak 2005 yılında QDMS yazılımına geçilmiştir.

  Çözüm

  QDMS şeffaf, hızlı, kolay ve güvenilir.

  Ürünün kurum isteklerimizi ve taleplerimizi karşılayabilmesi, sektörel iş deneyimi bilgisi, çözüm ve başarı odaklı bakış açısı, referanslarının güçlü olması ve firmanın Odamız üyesi olması nedeni ile iletişim halinde olmamız Bimser Çözüm’ü tercih etmemizde etkili oldu. Ayrıca; QDMS yazılımının şeffaflığı, hızlılığı, kolaylığı ve güvenilirliliği nedeni ile Bimser Çözüm’ü tercih ettik.

  İmplentasyon sürecinde firma tarafından yönlendirilen yetkililer her konuda Odamıza sürekli destek ve yardımcı oldular. Bu dönemde firma yetkililerinin özverili tutumları sayesinde sıkıntılı olan bu dönemi sorunsuz geçtik.

  Tecrübeler

  Bimser ile başarılı bir proje yürüttük.

  Ürün araştırma aşamasında Bimser’in Odamız üyesi olması nedeni ile çok kolay ulaştık.

  Projenin Kurumumuza sağladığı en büyük fayda zaman tasarrufu ve dokümanların takibinin otomatik yapılıyor olmasıdır. Yönetim sistemlerinin en zorlu bölümü olan doküman yönetimi konusunda sağladığı kolaylıklar, kullanışlı ve çözüm odaklı bir yazılım olması nedeni ile QDMS yazılımı birçok sorunumuza cevap verdi. Ayrıca Yönetim Temsilcisinin bu konudaki iş yükünü de hafifletti.

  2013 yılında QDMSV5 versiyonuna geçtik. Bu süreç çok zorlu olmasına rağmen Bimser Çözüm’ün destek ve yardımları ile kısa zamanda ve sorunsuz gerçekleşti. Ufak sorunlarımızda bile uzaktan sisteme müdahale ederek çok kısa sürede çözüm bulundu.

  2005 yılından beri BİMSER ile başarılı bir çalışma tecrübemiz oldu. Ekibin Oda faaliyetleri ve süreçleri konusundaki bilgi birikimleri ve deneyimleri sayesinde başarılı bir proje yürüttük. Halen her ihtiyaç duyduğumuzda en kısa sürede en etkin çözüm önerisi ile bizi desteklemeye devam etmektedirler. Bu vesileyle, Bimser Çözüm Ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

  Yeni İş Birlikleri

  BİMSER Çözüm’ün diğer ürünlerini kullanmayı düşünür ve diğer departman yöneticilerine de öneririz.