Bimser Çözüm, CITEX 2014 Ankara Bilişim Fuarındaydı

  1. Bimser Çözüm CITEX2014

Türkiye’nin ve bölgemizin en büyük ve en önemli bilişim etkinliğinde günlük 3.500’ü aşan nitelikli kurultay katılımcısı ve zengin içeriğiyle, kamu, özel sektör, akademik dünyadan önde gelen ulusal ve uluslararası konuşmacılar ve ziyaretçiler ağırlandığı CITEX’2014 Ankara Bilişim Fuarında Bimser Çözüm, kurum ve kuruluşlara Kocaeli Üniversitesi Teknoparkında geliştirdiği yazılım ürünlerini sergileyerek ziyaretçilerin ilgi odağı olmuştur.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976 yılından beri gerçekleştirilmekte olan Bilişim Etkinlikleri “Türkiye Bilişim Derneği” ve “GL events” işbirliği ile, bu yıl Ankara’da ilk kez yapılan CITEX Ankara Bilişim Fuarı ile aynı çatı altında toplandı.

Bilişim sektörünün tüm bileşenlerinin sinerjisiyle oluşturulan ve 300’ü aşkın yerli ve yabancı konuşmacının katıldığı etkinlik, 06-09 Kasım 2014 tarihleri arasında “Sayısal Gündem 2020” ana temasıyla, Ankara’da Congresium ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi.

Avrupa Birliği’nin, Ağustos 2010’da kabul ettiği yedi eylem alanını kapsayan “Sayısal Gündem 2020” programıyla ortaya konan strateji ve hedefler Bilişim’2014 kapsamında Türkiye için düzenlendi ve tartışılıp değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) “Sayısal Gündem 2020” programı ile yeni bir ekonomik dönüşüm stratejisi ve 2020 yılı için hedeflerini ortaya koymuştur. AB, bu eylemlerin ilerlemesini yıllık skorlama yöntemi yoluyla takip etmektedir. Ülkemizin de benzer bir Sayısal Gündemi ve Ajandası’nın olması ve Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri skorbordunun oluşturulması gerektiğini düşünen TBD, Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları’nı oluşturdu.

TBD çatısı altında 7 ana hedefe 40’ı aşkın ayrı uzmanlık konusunda oluşturulan gruplarda 600’ü aşkın uzman, 2020 yılına kadar gönüllü olarak çalıştı. Gruplar, ‘Türkiye’nin Sayısal Gündemi’ni oluşturup nabzını tutma ve ülkemizin geleceğini şekillendirme amacıyla çalıştaylar organize etmişlerdir. Konunun uzmanları, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle karar vericilerin katıldığı açık oturum, sunum, etkileşimli toplantı ve çalıştaylar dışında etkinlikte akademik, teknolojik ve uygulama örneklerini içeren bildirilerden oluşan oturumlar da gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin çağdaş ve uygar bir bilişim toplumuna dönüşümü, 2020 sayısal gündemine yönelik strateji, politika ve izlemesi gereken yol haritası, Bilişim 2014 etkinliğine katılan 300’ü aşkın yerli ve yabancı uzman, bürokrat, iş dünyası temsilcisi, akademisyen ve yetkililer tarafından tartışılmıştır.